O Projektu

Větrné a fotovoltaické elektrárny patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím obnovitelným zdrojům elektrické energie. Jsou to zdroje ekologické, využívající energii větrného proudění a slunečního záření, jsou to však také zdroje s nestabilní dodávkou elektrické energie, což s sebou přináší řadu nevýhod pro provozovatele elektrizační soustavy, do níž je výkon u uvedených zdrojů vyveden. Jednou z možností, jak zvýšit celkovou využitelnost zmíněných obnovitelných zdrojů, je jejich provoz v autonomním režimu, kdy napájí izolovaný systém spotřeby, při současné akumulaci elektrické energie s využitím akumulátorových nebo palivových článků především pro nižší výkony výrobních jednotek. Další...

čti více...